Arvot

Asiakasläheisyys

 • Aito kiinnostus asiakasta kohtaan
 • Asiakkaan liiketoiminnan tunteminen
 • Tavoitettavuus ja nopea reagointi
 • Palveluhalu ja asiakkaan tarpeet huomioiva
 • Matala organisaatio

Aito kiinnostus asiakasta ja hänen liiketoimintaansa kohtaan. Asiakas tunnetaan henkilökohtaisesti, mikä mahdollistaa hänen tarpeidensa tuntemisen. Matala organisaatio varmistaa, että päätöksentekijät ovat lähellä asiakasta.

Rehellisyys

 • Toiminnan eettisyys ja korkea moraali
 • Luotettavuus
 • Mitä luvataan, se myös pidetään, ei anneta katteettomia lupauksia
 • Avoimuus

Toimintamme perustuu rehellisyyteen, eettisyyteen ja korkeaan moraaliin. Henkilöstömme on luotettavaa. Se mitä luvataan, se pidetään, eikä anneta katteettomia lupauksia asiakkaille, sidosryhmille eikä työkavereille. Asiakasta ei milloinkaan jätetä yksin ja kaikkea toimintaa luonnehtii avoimuus.

Me henki

 • Nöyryys ja sisukkuus työn edessä
 • Menestymishalu ja yrittäjyys
 • Päätöksentekokyky
 • Periksi antamattomuus tavoitteiden saavuttamisessa
 • Vastuuntunto
 • Henkilöstön huomioiminen ja hyvä kommunikaatio
 • Työkavereiden auttaminen ja muiden huomioiminen

Organisaatiomme on matala ja pieni, tunnemme kaikki toisemme varsin hyvin, jolloin asioista kun asioista on helppo keskustella. Näin takaamme asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja tiedon nopean kulkemisen läpi organisaatiomme. Henkilöstömme on menestyksenhaluinen ja yrittäjähenkinen. Yrityksen menestymisestä otetaan ja kannetaan vastuuta yhdessä. Siksi asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ollaan periksiantamattomia.

Innovatiivisuus

 • Jalosteiden, palveluiden ja prosessien jatkuva parantaminen
 • Aloitteellisuus ja avarakatseisuus
 • Muutosten mahdollisuudet

Olemme sitoutuneet parantamaan palvelujamme ja prosesseja jatkuvasti niin, että olemme markkinoiden ykkönen. Kehitystyössä ollaan aloitteellisia ja avarakatseisia. Tällä varmistetaan yrityksen kilpailukyky.

 

Meistä

Tehokkaat murskaus- ja seulontalaitteet
Tehokkaat murskaus- ja seulontalaitteet
 
Siirrettävä kalusto
Siirrettävä kalusto
 
Ammattitaitoinen henkilökunta
Ammattitaitoinen henkilökunta
 
Korkea laatu
Korkea laatu
 
Täytämme tiukimmatkin ympäristövaatimukset
Täytämme tiukimmatkin ympäristövaatimukset
 
 
 
 
AAA Korkein luottoluokitus